หัถกรรมท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

หัถกรรมท้องถิ่น

14 กุมภาพันธ์ 2018, 15:04:30 by THAILAND TOURS

หัถกรรมท้องถิ่น

บ้านยางแก้ว

บ้านหนองซ่า

บ้านหนองโก๋ม

บ้านหนองเงิน

กาดบ้านกลางนา

เป็นกาดที่มีคนไปซื้อของขายของที่เยอะเป็นใหญ่ที่สุดที่เชียงตุง เอาง่ายๆเป็นกาดหลักที่ผู้คนชาวเชียงตุงจะมาซื้อสอยใช่จ่ายก็ว่าได้

THAILAND TOURS

เกี่ยวกับเรา THAILAND TOURS

บริการให้คำปรึกษาการเดินทางจากทั่วประเทศครับ...
จุดนัดพบของคณะท่องเที่ยวเริ่มต้นรวมตัวภายในร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ร้านรสเด็ด)

สมัครรับข่าวสาร