เตรียมตัวก่อนการเดินทาง

THAILAND TOURS

วิธีที่1. ใช้หนังสือเดินทางและทำวีซ่าที่สถานฑูตพม่า

สถานทูตพม่าตั้งอยู่ที่ถนนปั้นใกล้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน(สามารถขอด้วยตัวเองหรือขอโดยผ่าเอเจนท์)
เลขที่ 132 ถนนสาธรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2233 2237 , 0 2234 4789 โทรสาร : 0 2236 6898
เวลาทำการในส่วนของวีซ่า จันทร์ – ศุกร์   8.00 – 16.30 น. เวลา 09.00 – 15.00 น. ยื่นวีซ่า  เวลา 15.00 – 17.00 น.  รับวีซ่า

เอกสารประกอบการขอ Visa
1. หนังสือเดินทาง (Passport)เล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น , เห็นหู
3. แบบฟอร์ม ขอวีซ่า Application  และ Report of Arrival ไปกรอกที่สถานทูตได้นะครับไม่ต้องโหลด
4. สำเนาพาสปอร์ต 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ( เอกสารเพิ่มเติมล่าสุด)
6. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ( เอกสารเพิ่มเติมล่าสุด)
7. ค่าธรรมเนียม สำหรับนักท่องเที่ยว 810 บาท สำหรับ 3 วัน (ขอผ่านเอเจนท์ ประมาณ 950 บาท) ถ้าด่วน 1 วัน (ยื่นก่อน11.00 น.)ก็ 1,260บาท สำหรับวีซ่าธุรกิจ 1,440 บาท

***นักท่องเที่ยวสามารถสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศได้เป็นเวลา 28 วัน ต่อวีซ่าได้อีก 14 วัน
***แบบธุรกิจ ขอวีซ่าได้ 90 วัน (ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3-4 วันทำการ)

หมายเหตุ

- หากไม่ได้ยื่นด้วยตัวเองต้อง ทำหนังสือมอบอำนาจ
- แต่ถ้าเกิน 3 เล่ม ต้องทำแบบกรุ๊ป .....ต้องเป็นบริษัททัวร์ หรือ agency
- อาชีพ ต้องระบุตำแหน่ง ชื่อที่อยู่สถานที่ทำงาน พร้อมเบอร์โทร ที่ทำงาน
- กรณีเกษียณอายุ ก็ต้องระบุว่า ตำแหน่งก่อนเกษียณคืออะไร ทำงานที่ไหน
- เบอร์โทรเจ้าของพาสปอร์ต ต้องระบุไว้ด้วย (ไม่ใช่เบอร์โทร คนที่ไปยื่น)
- ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
- ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
- เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
- ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
- อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 70 - 150 บาท)
- ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3-4 วันทำการ
- การให้ผู้อื่นรับPassport และ Visa แทน ต้องใช้เอกสารมอบอำนาจนะครับ
...เมื่อได้วีซ่าแล้วก็สามารถเข้ามาเที่ยวเชียงตุงด้วยตัวเองได้เลยครับ....วันเดินทางเมื่อข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองของท่าขี้เหล็ก...ต้องไปถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทาง+หน้าวีซ่าพม่า+ ตราประทับด่านต.ม ท่าขี้เหล็ก(ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)จำนวน 6 แผ่นเพื่อยื่นกับด่านตรวจแต่ละด่านเมื่อผ่านนะครับและเมื่อถึงเชียงตุง ก็ต้องไปแจ้งที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงตุงด้วยครับว่าเรามาถึงแล้ว อยู่ใกล้ๆวัดหัวกาด(ประตูเมืองป่าแดง)***ปัจจุบันมีการเพื่อเอกสารเรื่อการแจ้งวิธีการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยว่ามาด้วยรถอะไรและใครเป็นคนขับครับ สงสัยถามสำนักงานการท่องเที่ยวของท่าขี้เหล็กได้ ออฟฟิตอยู่ที่ ต.ม.เลยครับ

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางเข้าเมียนม่าทางด่านท่าขี้เหล็กให้ปฎิบัติดังนี้

       1.ไปที่ด่านช่ายแดนเข้าช่องทางเดิน2 ยื่นพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ เขาจะส่งใบขาเข้า-ขาออกให้เราทำการกรอกเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนำกลับไปยื่น ที่ช่องเดิมเขาจะทำการประทับตราเอกสารและติดใบขาเข้ากับพาสปอร์ตให้เป็นอันจบทางฝั่งไทยเสร็จแล้วเดินออกด้านขวาไปด้านหลังเป็นอันจบฝั่งไทย
       2.เดินไปตามทางเดินไปอีกฝั่งทางขวามือจะมีสำนักงานที่ต้องเข้าไปติดต่อที่ห้องที่เขียนว่า PASSPORT ยื่นพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่เขาจะให้ทำการ กรอกเอกสารเสร็จแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่เขาจะประทับตราให้แล้วก็ถ่ายรูปเป็นอันเสร็จ ถือพาสปอร์ตไปติดต่อห้องถัดไปเป็นห้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะถามว่าจะไปที่ไหน เขาจะทำการกรอกข้อมูลให้ ***ปัจจุบันมีการเพื่อเอกสารเรื่อการแจ้งวิธีการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยว่ามาด้วยรถอะไรและใครเป็นคนขับครับ สงสัยถามสำนักงานการท่องเที่ยวของท่าขี้เหล็กได้ ออฟฟิตอยู่ที่ ต.ม.เลยครับ
...เมื่อเสร็จขั้นตอน เดินออกไปแอ่วเชียงตุงได้แล้วครับ
       3. การเดินทางกลับ ต้องนำพาสปอร์ตไปซื้อตั๋วรถเขาจะดำเนินการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อย นั่งรถกลับท่าขี้เหล็ก กลับไปที่จุดผ่านแดนให้เจ้าหน้าที่ตม.เมียนมาร์ประทับตราให้(เขาจะให้กรอกเอกสารแล้วถ่ายรูป)แล้วไปที่ห้องตำรวจเขาจะบันทึกเอกสารให้เป็นอันจบ นำพาสปอร์ตยื่นให้ตม.ไทยประทับตราในเอกสารเป็นอันจบขั้นตอน
*****หนังสือเดินทาง(Passport)พร้อมวีซ่า(Visa) ที่สถานทูตพม่าที่กรุงเทพฯ สามารถเที่ยวในพม่าอยู่ได้ประมาณ28วันในการมาเที่ยวเชียงตุงทางรถยนต์

วิธีที่2. ทำบัตรผ่านแดนไปเที่ยว ซึ่งสามารถพักได้ 7 วัน แต่อยู่ได้เฉพาะท่าขี้เหล็ก จากนั้นให้เตรียมรูปถ่ายหนึ่งนิ้ว3รูปไปแจ้งต่อ ต.ม. พม่า เขาจะทำหนังสือผ่านทางไปเชียงตุงให้สามฉบับ การไปแบบนี้ทางการพม่าบังคับให้จ้างไกด์ไปด้วยค่าไกด์วันละ 1000 บาท ไปเป็นกลุ่มก็ได้
...สำหรับรถรับส่งจากท่าขี้เหล็กไปเชียงตุงมีสามแบบคือรถบัสประจำทางมีวันละสองเที่ยวคือเวลา 09.00 น. และ 12.00 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง ราคาคนละประมาณ 400 บาท ,รถตู้มีวันละ 3 เที่ยวคือ 9.00 น. 11.00 น. และ 14.00 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ราคาคนละประมาณ 550 บาท และสุดท้ายคือรถแท็กซี่ค่ารถเหมาต่อคันไปอย่างเดียว 2500 บาท ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมงกว่าๆ ผมแนะนำเป็นรถประจำทางหรือรถตู้ประหยัดและเข้าถึงวิถีคนเชียงตุงมากกว่าครับ
    
วิธีที่ 3. มากับทริปของเรา

....เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1.สำเนาบัตรประชาชน(ขีดคล่อม)
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตา(เอกสารใช้รวมถึงรูป.สามารถใช้กล้องมือถือถ่ายส่งมาทางไลน์ได้ครับ.ท่านใดไม่มีรูป.ใช้กล้องมือถือถ่ายเองกับผนังบ้านได้เลยครับ)

Line ID : @chiangtung Tel. 092-891-2277, 093-253-7733, 053-727255


THAILAND TOURS

ขอต้อนรับเข้าสู่ THAILAND TOURS บริการนำเที่ยว 3 วัน 2 คืน เพียงแค่ 6,900 บ.เท่านั้น
(รวมค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง)

สอบถามโทร

0817321118 Email : manredarmy@gmail.com

THAILAND TOURS

189/806 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10900

จุดนัดพบของคณะท่องเที่ยวเริ่มต้นรวมตัวภายในร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง #แม่สาย #เชียงราย(ชื่อร้านรสเด็ด)

THAILAND TOURS

เกี่ยวกับเรา THAILAND TOURS

บริการให้คำปรึกษาการเดินทางจากทั่วประเทศครับ...
จุดนัดพบของคณะท่องเที่ยวเริ่มต้นรวมตัวภายในร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ร้านรสเด็ด)

สมัครรับข่าวสาร