โปรแกรมท่องเที่ยว

THAILAND TOURS

บริการให้คำปรึกษาการเดินทางจากทั่วประเทศครับ...

เที่ยวไป เดินไป แบบช้า สไตล์ เชียงตุง กับทริปของเรา ง่ายๆ สบายๆ

#เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม #รอยต่อแห่งล้านนา ทริปเที่ยว #เชียงตุง #สิบสองปันนา #เมืองยอง รัฐฉาน

#ตองกี #ทะเลสาบอินเล #ยองชเว #กะลอว์ #พินดายา จัดทั้งทริปปกติและทริปส่วนตัว(ตั้งแต่4ท่านเลือกวัน-เวลาได้เอง)


***การท่องเที่ยวรอบปกติ***
ออกเดินทางทุกรอบไม่มีขั้นต่ำ

#กุมภาพันธ์

17-19ก.พ. (#ตรุษจีน) เชียงตุง/ดอยเหมย 3วัน2คืน 6,900บ.

*17-20ก.พ. (#ตรุษจีน) เชียงตุง/ดอยเหมย/พุทธมณฑลดอยปางควาย 4วัน3คืน 8,900บ.

*17-20ก.พ. (#ตรุษจีน) ทะเลสาบอินเล เมืองตองกี ยองชเว

  กะลอว์ พินดายา 4วัน3คืน 24,900บ.(ไปเครื่องกลับเครื่องบริการรับที่สนามบินช.ร.)

23-25ก.พ.เชียงตุง/ดอยเหมย  3วัน2คืน 6,900บ.


#เดือนมีนาคม

2-3-4มี.ค.เชียงตุง/ดอยเหมย  3วัน2คืน 6,900บ.

9-10-11มี.ค.เชียงตุง/ดอยเหมย 3วัน2คืน 6,900บ.


#เดือนเมษายน

6-7-8เม.ย.เชียงตุง/ดอยเหมย 3วัน2คืน 6,900บ.

13-14-15-16เม.ย.เชียงตุง/ดอยเหมย/พุทธมณฑลดอยปางควาย 4วัน3คืน 8,900บ.

28-29-30-1เม.ย.เชียงตุง/ดอยเหมย/พุทธมณฑดอยปางควาย 4วัน3คืน 8,900บ.


#เดือนพฤษภาคม

9-10-11พ.ค.เชียงตุง/ดอยเหมย3วัน2คืน 6,900บ.

26-27-28พ.ค.เชียงตุง/ดอยเหมย3วัน2คืน 6,900บ.

26-27-28-29พ.ค.เชียงตุง/ดอยเหมย/พุทธมนฑลดอยปางควาย 4วัน3คืน 8,900บ.


#มิถุนายน

8-9-10มิ.ย.เชียงตุง/ดอยเหมย 3วัน2คืน 6,900บ.

22-23-24มิ.ย.เชียงตุง/ดอยเหมย 3วัน2คืน 6,900บ.


#เดือนกรกฎาคม

13-14-15ก.ค.เชียงตุง/ดอยเหมย 3วัน2คืน 6,900บ.

27-28-29ก.ค.เชียงตุง/ดอยเหมย 3วัน2คืน 6,900บ.

27-28-29-30ก.ค.เชียงตุง/ดอยเหมย/พุทธมนฑลดอยปางควาย 4วัน3คืน8,900บ.


#เดือนสิงหาคม

11-12-13ส.ค.เชียงตุง/ดอยเหมย 3วัน2คืน 6,900บ.

11-12-13-14ส.ค.เชียงตุง/ดอยเหมย/พุทธมนฑลดอยปางควาย 8,900บ.

24-25-26ส.ค.เชียงตุง/ดอยเหมย  วัน2คืน 6,900บ.


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
  1.สำเนาบัตรประชาชน(ขีดคล่อม)
  2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตา..เอกสารใช้รวมถึงรูป.สามารถใช้กล้องมือถือถ่ายส่งมาทางไลน์ได้ครับ.
         ท่านใดไม่มีรูป.ใช้กล้องมือถือถ่ายเองกับผนังบ้านได้เลยครับ LINE ID: @chiangtung
ราคานี้รวมค่าใช้จ่าย
      1. ค่าอาหารทุกมื้อ
      2. ค่ายานพาหนะท่องเที่ยว
      3. ค่าทำเอกสารใบอนุญาตผ่านแดนไทย-เมียนม่า
      4. ค่าที่พักใจกลางเมืองพร้อมอาหารทุกมื้อ
      5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่สามารถพูดภาษาไทยได้
      6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


สอบถามโทร > 0817321118 | | | @SMESWWW

เชียงตุง/ดอยเหมย

โปรแกรมท่องเที่ยว เชียงตุง - ดอยเหมย 3 วัน 2 คืน

THB 6,900.00

เชียงตุง

โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงตุง-ดอยเหมย-น้ำตก7ชั้น-ไร่ชาดอยปางควาย4วัน3คืน

THB 8,900.00

เมืองยอง

โปรแกรมเที่ยว เมืองยอง 3วัน2คืน

THB 7,900.00

เชียงตุง เมืองยอง

โปรแกรมเที่ยวเชียงตุง-เมืองยอง-ดอยเหมย 4วัน3คืน

THB 9,900.00

สิบสองปันนา

โปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

THB 9,900.00

อินเล-ตองกี

โปรแกรมเที่ยวท่าขี้เหล็ก/อินเล/กะลอว์/ตองกี/ยองชเว/พินดายา

THB 24,900.00

THAILAND TOURS

เกี่ยวกับเรา THAILAND TOURS

บริการให้คำปรึกษาการเดินทางจากทั่วประเทศครับ...
จุดนัดพบของคณะท่องเที่ยวเริ่มต้นรวมตัวภายในร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ร้านรสเด็ด)

สมัครรับข่าวสาร