โปรแกรมเที่ยว เมืองยอง 3วัน2คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว

เมืองยอง

โปรแกรมเที่ยว เมืองยอง 3วัน2คืน

THB 7,900.00

รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยว

......เที่ยววันที่หนึ่ง

8.30น-9.30น. จุดนัดพบรวมตัวที่ร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเหมืองแม่สายเชียงราย ร้านรสเด็ด เตียมกระเป๋าสัมภาระเข้าสหาภาพเมียร์ม่า ท่านใดพร้อมก่อนรวมกลุ่มข้ามฝั่งไปเก็บของที่รถและเดินเที่ยว ท่าขี้เหล็ก ก่อนได้ครับ

9.30น-14.00น.เดินทางออกจากท่าขี้เหล็ก.แวะตามเมืองจุดพักรถ(สามารถเข้าห้องน้ำได้).ชมทัศนียภาพข้างทางดูธรรมชาติ.ลำธารป่าไม้นาขั้นบันได.ทานอาหารเที่ยงระหว่างทางที่เมืองพยาก เมนูสไตล์อาหารเหนือมีน้ำพริกผักสด ลาบหมู ไก่ทอดหมูทอด ปลาทอดปลาเผา ยำหมูยำไก่ ผัดผักตามฤดูกาล ไข่เจียว น้ำซุป ผลไม้ทานง่ายไม่ต้องกังวลครับ)

12.00น.-15.00น.เดินทางจากเมืองพยากสู่เมืองยอง ที่มีทิวทัศน์ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติแบบเดิมๆ ลำธาร ป่าไม้ ภูเขา หมู่บ้านเล็กๆและนาขั้นบันได

15.00น.-16.30น. เดินทางถึงเวียงเมืองยอง เดิมเขตกำแพงเมืองลักษณะกลมรีตั้งอยู่บนเนินสูง มีคูน้ำคันดินที่ประกอบด้วยประตูเมืองทั้ง 4 ด้าน ทิศเหนือ ติดกับดอยปางหนาวมีประตูม่อนแสนทิศตะวันตก ติดเทือกเขามีประตูปางหิ่งทิศตะวันออก ติดที่ราบมีประตูป่าแดง และประตูน้อยทิศใต้ ติดที่ราบ โดยมีแม่น้ำยองไหลผ่านมีประตูเสื้อเมือง...เข้าโรงแรมที่พักที่เพิ่งสร้างใหม่ระดับสามดาวใจกลางเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนซิมเพื่อเล่นอินเตอร์เน็ตที่ร้านมือถือใกล้ๆหรือออกมาเดินเล่นคุยกับชาวบ้าน หามุมสวยๆเก็บภาพความประทับใจ

16.30น.19.00น.เดินทางเที่ยวหมู่บ้านชนบทรอบๆเวียงเมืองยอง....คำว่ายองหรือ ญอง อันเป็นชื่อเมืองนั้น ตำนานเมืองยองได้อธิบายว่าเป็นชื่อหญ้าชนิดหนึ่งที่เคยมีในบริเวณเมืองยอง เพราะครั้งหนึ่งมีนายพรานมาจากอาฬวีนคร ได้จุดไฟเผาป่าทำให้หญ้ายองปลิวไปทั่วจนกลายเป็นสัญลักษณ์และชื่อเมืองในที่สุด เมืองยองยังมีอีกชื่อหนึ่งเป็นภาษาบาลีว่า มหิยังคนคร...บ้านเรือนของที่นี้ส่วนใหญ่ยังเป็นบ้านดินหรือบ้านไม้ที่มุงหลังคาด้วยดินขอแบบโบราณครับ ชาวบ้านที่นี่ยังเต็มไปด้วยน้ำใจและรอยยิ้มต้อนรับผู้มาเยือน คนยองเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าตาผิวพรรณดีมากครับ

19.00น.-20.30น.ทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารประจำเมืองสไตล์ลื้อแบบดั้งเดิมและอาหารไทย

........เที่ยววันที่สอง

6.30น-8.30น.เดินเล่นในเวียงเมืองยองพูดคุยกับคนท้องถิ่นที่เข้าใจภาษาไทยและล้านนาภาษาเหนือ เที่ยวกาดหลวงเมืองยอง ซื้อของที่ระลึก ขนมโบราณอาหารพื้นบ้าน สินค้าจากป่าและของพื้นเมืองที่ชาวบ้านนำมาขายเล็กๆน้อยๆคล้ายกาดตลาดทางภาคเหนือย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้ว ที่นี่เราสามารถใช้ทั้งเงินจ๊าตของพม่า เงินบาทของไทยและในบางท้องที่ยังใช้เงินกีบของสปป.ลาวหรือเงินหยวนในการใช้จ่ายได้อีกด้วยครับ

8.30น.-9.30น. นำอาหารพื้นบ้านที่ซื้อมาใส่จานทานร่วมกับอาหารเช้าที่โรงแรม

9.30น.-12.30น. เดินทางออกจากเที่ยวหมู่บ้านเวียงเมืองยอง หมู่บ้านเหล่านี้ยังใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียง คนส่วนใหญ่มีเชื้อสายชาวลื้อ มีอาชีพเกษตรกรรม หาของป่าและทำงานฝีมือ ชมหมู่บ้านหัตถกรรม เช่น บ้านทอผ้าพื้นเมืองเป็นผ้าฝ้ายทอมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ บ้านปั้นหม้อเครื่องเคลือบดินเผา บ้านจักรสานไม้ไผ่ทำหมวกและเสื่อผิว เดินทางเที่ยววัดราชฐานหัวข่วง วัดคู่บ้านคู่เมือง และวัดอื่นๆตามความชอบ

12.30น.-14.30น.รับประทานอาหารที่ริมน้ำปาง นั่งเล่นชมบรรยากาศแม่น้ำสายเล็กๆที่ใสสะอาดและเต็มไปด้วยก้อนหินสวยๆ กับร้านอาหารสไตล์กระท่อมริมลำธาร ชาวยองส่วนใหญ่จะนิยมมาพักผ่อนและทานอาหารกันที่นี่ครับ

14.30น.-15.30น.กลับมาที่เวียงเมืองยองเข้านมัสการพระบรมธาตุจอมยองที่ประดิษฐานอัฏฐริเกศาของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ให้แก่เมืองนี้ วัดพระธาตุหลวงจอมยองยังมีรอยพระพุทธบาท รอยวางบาตร บ่อน้ำทิพย์และปล่องพญานาค นอกจากนี้จากคำบอก ใกล้ๆกันนี้จะพบจักรยนต์ที่พระอินทร์เนรมิตให้เป็นสิ่งวิเศษเฝ้ารักษาพระบรมธาตุอีกด้วย

15.30น.-16.30น.ชมต้นสลีต้นโพธิ์เก่าแก่ประจำเมืองมีตำนานกล่าวว่า พระอรหันตาเจ้าทั้งสี่เอาดินสอแก้วไปอธิษฐานตัดกิ่งไม้ศรีมหาโพธิ์ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับขณะบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้ในดินแดนชมพูทวีปตั้งแต่ครั้นพุทธกาล แล้วมาปลูกที่ทิศตะวันออกแห่งพระธาตุหลวงจอมยอง โดยได้เอาไม้เดื่อหนึ่งต้นมาปลูกไว้เป็นคู่ไม้ศรีคำอีกด้วย ต้นสลีนี้คนยองถือว่าศักดิ์สิทธิ์นักหากใครนำไม้มาค้ำจะมีความเจริญรุ่งเรืองพร้อมทั้งสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว

16.30น.-18.00น.เข้าโรงแรมที่พัก พักสายตาเปลื่ยนอริยบท ทำธุรส่วนตัวหรือเดินเล่นซื้ออาหารที่ชาวบ้านทำเองแล้วนำมาขายในช่วงเวลาเย็นๆ

18.30น.19.30น.ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร

........เที่ยววันที่สาม

6.00น.-8.00น.เมืองยองเป็นพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ในบางช่วงจึงมีหมอกเกือบตลอดทั้งวัน..เดินเล่นสูดโอโซน..ชมบรรยากาศยามเช้า เก็บตกกาดหลวงเมืองยองซื้อสินค้าที่หมายตาไว้ รับประทานอาหารเช้าแล้วเก็บสัมภาระเดินทางออกจากโรงแรม

8.00น.-10.00น.ออกเดินทางจากเมืองยอง แวะถ่ายรูปธรรมชาติสองข้างทาง หรือเที่ยวหมู่บ้านชาติพันธุ์สองข้างทาง เช่น ชาวอาข่า ชาวลาหู่และชาวไต

10.00น.-12.00น.เที่ยวถ้ำเมืองพยาก ถ้ำนี้กล่าวกันว่าเป็นถ้ำของนางยักษ์ที่มีความยาวมาก ด้านหนึ่งทะลุไปถึงสิบสองปันนาประเทศจีน ด้านหนึ่งทะลุไปถึงเมืองสิงประเทศลาว นองจากนี้ในถ้ำยังมีน้ำตก มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปและรูปสลักมากมาย ถ้ำนี้ยังแบ่งเป็นห้องต่างๆอีกมากมาย บางห้องเป็นที่เจริญกรรมฐานของท่านครูบาบุญชุ่มและครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆในภาคเหนืออีกด้วยครับ

12.00น.-13.00น.เดินทางสู่เมืองพยาก เมืองแห่งนางพญายักษ์ในตำนานพระพุทธเจ้าเหยียบโลก

13.00น.-14.00น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองที่เมืองพยาก ชมตลาดของฝากที่มีสินค้าทั้งจากเมืองไทย เมืองจีน เมืองยอง สินค้าป่า เช่น น้ำผึ้ง แมงมัน หนอนไม้ไผ่ รังต่อหัวเสือ แมลง ด้วงมะพร้าว สินค้าท้องถิ่น เช่น ปลาส้มน้ำหลวย ถั่วเน่า กล้วยทอดมันทอด อาหารพื้นเมือง เช่น ไก่อุ๊บ ข้าวฟืนอุ่น ขนมเส้น ข้าวซอย ข้าวแรมฟืน

14.00น.-16.30น.เดินทางมุ่งสู่เมืองท่าขี้เหล็ก.ช๊อปปิ้งที่ตลาดท่าล้อ เลือกซื้อก๊อปปี้จากประเทศจีน ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา ของเล่น มือถือ กล้องถ่ายรูปที่มีทั้งแบบราคาถูกและแบบก๊อปเกรดเอ ชมร้านค้าปลอดภาษีที่จำหน่ายเครื่องดื่มรวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมแท้จากต่างประเทศ

16.30น.ถึงด่านชายแดนแม่สาย.จังหวัดเชียงราย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยว เชียงตุง - ดอยเหมย 3 วัน 2 คืน

THB 6,900.00

โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงตุง-ดอยเหมย-น้ำตก7ชั้น-ไร่ชาดอยปางควาย4วัน3คืน

THB 8,900.00

โปรแกรมเที่ยวเชียงตุง-เมืองยอง-ดอยเหมย 4วัน3คืน

THB 9,900.00

โปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

THB 9,900.00

โปรแกรมเที่ยวท่าขี้เหล็ก/อินเล/กะลอว์/ตองกี/ยองชเว/พินดายา

THB 24,900.00

THAILAND TOURS

เกี่ยวกับเรา THAILAND TOURS

บริการให้คำปรึกษาการเดินทางจากทั่วประเทศครับ...
จุดนัดพบของคณะท่องเที่ยวเริ่มต้นรวมตัวภายในร้านอาหารหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ร้านรสเด็ด)

สมัครรับข่าวสาร